Школски часопис
 
11.07.2022.
Упис у први разред средње школе, школска 2022/ 2023. година
Упис у први разред средње школе, школска 2022/ 2023. година

Упис се може реализовати е – уписом, преко портала Моја средња школа или на досадашњи начин, доласком у школу.

Подношење докумената непосредно у школи

Према одлуци Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја упис ученика у први разред средње школе одређен је у следећим терминима:
Први уписни круг (подношење докумената непосредно у школи)
четвртак и петак 14.јул и 15.јул 2022.год. у времену од 8.00 – 15.00
Други уписни круг (подношење докумената непосредно у школи)
субота, 16.јул 2022.год. у времену од 8.00 – 15.00

Уколико се определите за долазак у школу, упис у Економско-трговинску школу у Пожаревцу, обавиће се у старој згради школе у учионицама С2 (економски техничар и финансијско-рачуноводствени техничар), С3 (комерцијалиста и туристички техничар) и С4 (трговац, конобар, посластичар и кувар).

Презентација изборних предмета за први разред обавиће се у следећим терминима:
Верска настава – 14.7. и 15.7. са почетком у 11 и 12 сати (учионица С5)
Грађанско васпитање – 14.7. и 15.7. са почетком у 10 и 12 сати (учионица С1)


Електронски упис – портал Моја средња школа

Упис у средње школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе врши путем Портала Моја средња школа.
Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава да се електронским путем заврше све активности и радње у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.
На порталу Моја средња школа – mojasrednjaskola.gov.rs – могу се проверити информације за конкретног ученика, али и пронаћи статистички подаци о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
2. подношење приговора на резултате завршног испита
3. подношење електронске листе жеља
4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.