Школски часопис
 
04.02.2021.
Пасош предузетничких вештина

ПАСОШ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА (ППВ), ЕТШ, 24.9.2020.Након положена прва два дела испита прошле школске године, трећи део испита одржан је онлајн 24. септембра од 13 сати у кабинету уз менторство и наставника и ученика који су овај испит положили пре годину дана. Полагању су приступила 5 ученика четвртог разреда, смер финансијски администратор, и свих 5 је положило испит. То су: Милојевић Милена, Јевремовић Стефани-Дајана, Недељковић Верица, Милорадовић Ивана и Илић Алекса.Пасош је међународни цертификат којим се потврђује да су ученици усвојили неопходно знање, вештине и компетенције потребне за запослење или самозапослење. Овај Пасош ПВ ученицима обезбеђује бројне предности у наставку школовања, при уласку у пословни свет или започињању сопственог бизниса. Ових пет ученика су, уз Благојевић Марка, Богићевић Вељка, Бјелоглава Душана и Дабић Душана који су прошле године положили овај испит, једини ученици у граду који поседују овај цертификат.Сви ученици су део УК ,,ЕКОрација" и стекли практично искуство и знање учешћем у продајним изложбама, пословним изазовима, ученичком предузетништву и низу других ваннаставних активности. Досадашњи резултати показали су да су ученици након искуства у вођењу ученичке компаније креативнији, сналажљивији, поседују више самопоуздања, а преузимање како одговорности тако и иницијативе је на вишем нивоу.Директор УК, Ђусић Мирјана