Школски часопис
 
Тим за социјалну подршку и реализацију ученичких иницијатива
Весна Џино
Наставник српског језика и књижевности
Жаклина Бранковић
Наставник права и грађанског васпитања
Животић Весна
Дејан Костић
Вероучитељ
Платанић Радица
Руски језик
Ристић Силвана
С. - Павловић Сузана
Информатика
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу