Школски часопис
 
Тим за квалитет (у оквиру тима за самовредновање рада школе)
Ивана Јотић
Наставник математике
Марко Вукашиновић
Наставник физичког васпитања
Гордана Вучковић
Помоћник директора
Илић Тања
Наставник познавања робе и исхране
Радишић Никола
Стокић Весна
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу