Школски часопис
 
Стручни актив за развојно планирање
Марко Вукашиновић
Наставник физичког васпитања
Гордана Вучковић
Помоћник директора
Живановић Сибинка
Директор школе
012 / 221–560
Миланов Валентина
Информатика
Тијана Ђурђевић
Наставник енглеског језика
Ивана Вучетић
Наставник физике
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу