Школски часопис
 
Комерцијалиста
Школовање траје 4 године.

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - образовни профил комерцијалиста оспособљава ученике за рад у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, дакле, првенствено за канцеларијски рад. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.


Типични радни задаци комерцијалисте су:  • контактирање са добављачима и купцима и уговарање продаје производа и услуга;

  • ради на проналажењу нових клијената, обезбеђује квалитетан транспорт робе;

  • ради административне и друге канцеларијске послове;

  • већина огласа за посао захтева да комерцијалиста поседује возачку дозволу Б категорије - у последње време се највише траже теренски комерцијалисти.


За обављање посла комерцијалисте потребне су информације и знања из области квалитета робе, праћење и проучавање прописа из подручја трговине, увид у цене и појављивање нових производа и услуга на тржишту.


Важне особине су: одговорност, тачност, висок ниво концентрације, организованост, прецизност, систематичност и развијене вештине комуникације, стрпљивост и савесност.


ВЕШТИНЕ које стиче: административне, аналитичко размишљање, вештина рада под притиском, лепи манири и рад на рачунару.


По завршетку средње школе може да настави даље школовање на свим економским и пословним факултетима и високим пословним школама.Школовање траје 4 године.
Обавезни предмети:
Изборни предмети:
Оглед - предмети: