Школски часопис
 
Финансијски админстратор
Школовање траје 4 године.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.


Обавља различите финансијске послове:  • платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме;

  • евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контроле архивирања;

  • припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница);

  • формира и води картотеку и датотеку.


Важне особине Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању битне су и следеће особине: одговорност, тачност, висок ниво концентрације, организованост, прецизност, систематичност и развијене вештине комуникације, стрпљивост и савесност.


ВЕШТИНЕ које стиче: административне, аналитичко размишљање, вештина рада под притиском, лепи манири,  рад на рачунару,  менаџмент новца.


По завршетку средње школе може да настави даље школовање на свим економским и пословним факултетима и високим пословним школама.Школовање траје 4 године.
Обавезни предмети: