Школски часопис
 
24.01.2021.
Пројекат „Поспешивање практичних вештина и друштвеног развоја младих”

 Пројекат спроводи Креативно забавна радионица за младе „УрбанСтрим” у склопу реализације програма/пројеката НВО и удружења од јавног значаја за 2020. годину, уз подршку Града Пожаревца а уз сарадњу са Економско-трговинском школом Пожаревац.


Циљеви пројекта су поспешивање запошљивости младих, информисаности и компетентности у проналажењу запослења и обављању посла или покретању сопственог посла и развој друштвених вештина ради самосталног доношења одлука и активног учешћа у друштву.


У пројекат су се укључили ученици Економско-трговинске школе, њих 20-ак, образовних профила: финансијски администратор, комерцијалиста и туристички техничар од првог до четвртог разреда. Поред ученика, реализатор активности на пројекту је Валентина Миланов, наставник информатике и предузетништва у школи. Идејни творац, едукатор и координатор на пројетку је Маја Марић, оснивач „УрбанСтрима” – удружења за младе.


Ученицима су предочене могућности покретања сопственог посла у складу са образовним профилом који завршавају или њиховим личним склоностима и интересовањима, стицања социјалних и практичних вештина, корисних у пословном окружењу модерног доба.


Ученици су се поделили у 5 тимова. Сваки од њих је прошао обуку о томе како доћи до идеје којом би тим могао да се бави. Ова идеја је даље разрађена, испитано је потенцијално тржиште, обрађене су анкете. Ученици су направили профиле на друштвеним мрежама и радили на маркетингу за своју идеју. Тимови су даље кренули у реализацију својих идеја, тако да су неки успели да реализују продају и зараде. У току ове обуке, поред предузетничких вештина, ученици су развијали и своје социјалне вештине, тимски рад, комуникационе и вештине јавног наступа, продајне и вештине рада на рачунару, као и упознавање са неким новим апликацијама које могу да олакшају рад у дигиталном окружењу.


Назив тимова и имена ученика који их чине:
    1. ЗОНА УЖИНЕ  (Немања Јовановић, Немања Животић, Ања Јовановић и Јелена Аврамовић) (4. разред  − комерцијалиста),

    2. МОЈ ЛАВИРИНТ (Јелена Симић, Невена Савић, Стефан Радосављевић, Вања Савић) (2. разред − финансијски администратор и 4. разред − туристички техничар),

    3. УХВАТИ КАФУ (Христина Томић, Сара Перић, Тијана Танасковић, Јелена Димитријевић, Аница Милорадовић) (1. разред − туристичко-хотелијерски  техничар, 1., 2. и 4. разред − комерцијалиста),

    4. ДОНЕСИ СОК (Никола Јовановић, Урош Стојимировић, Миљана Илић, Анђелка Перић и Глориа Јовонић) (2. и 3. разред − комерцијалиста),

    5. ПРОДАЈ МИ ОВО (Давид Марковић, Никола Првуловић, Тијана Савић и Сара Коризма) (3. разред  − комерцијалиста и  4. разред − туристички  техничар).Поред поменутих ученика Милица Јанковић и Невена Стојановић (4. разред − туритички техничар) учеснице су које су свим тимовима помагале око активности везаних за маркетинг и израду анкета. Координирале су тимовима и утицале на њихову међусобну сарадњу. Пројекат је трајао у периоду од септембра до децембра 2020. године. Ученици имају жељу да њихови тимови наставе са радом. Учешће у овом пројекту је за њих било прво практично искуство у реалном пословном окружењу, које треба да их припреми за будућа запослења.


Валентина Миланов, наставник информатике