Школски часопис
 
22.03.2020.
Праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Министарство просвете Републике Србје упутило је школама допис 20.3.2020. о обавези праћења напредовања ученика у периоду учења на даљину.


Потребно је да наставници структуирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању. Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документацији коју су сами структуирали и она може бити у писаном или електронском облику.


У школама које воде педагошку евиденцију коришћењем софтверског решења есДневник, потребно је да наставници у њему бележе кључна и суштинска запажања о напредовању за сваког ученика. У картици сваког ученика, у подкартици „Оцене“, избором опције „Додај активност“ наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.


Одељенске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне недеље у секцији „Напомена“ наведу да се настава у текућој наставној недељи реализује на даљину.