Школски часопис
 
24.12.2019.
Угледни час - Обрачун и евиденција зарада (III фа)

У уторак 17.12.2019.године  одржан је угледни час из финансијско рачуноводствене обуке , наставна јединица - ОБРАЧУН И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАРАДА. Час су држали наставник математике Драгана Стевановић, наставник канцеларијаког пословања и финансијског пословања Мирјана Ђусић и наставник рачуноводства и финансијско рачуноводствене обуке Весна Стокић са ученицима III фа, друга група. Ученици су симулирали рад у ВПД кроз 3 службе (општа и комерцијална, обрачунска и књиговодствена).  Након завршеног рада ученици су презентовали извештај о свом раду. Часу су присуствовали: помоћник директора Гордана Вучковић, наставници Братислава Николић и Виолета Урошевић и ученици III фа, прва група.


Весна Стокић, наставник економске групе предмета