Школски часопис
 
04.11.2019.
РЕГИСТРОВАНА УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА

Поштовани  ученици, родитељи и колеге,


             Задовољство ми је да Вас обавестим да је наша школа регистровала ученичку задругу у складу са актуелним законом и правилником, којима се уређује ова област.


            Школски одбор Економско-трговинске школе у Пожаревцу, у име школе као оснивача, на седници одржаној  21.10.2019. године донео је одлуку да пословно име задруге буде Ученичка задруга "ХОРИЗОНТ"  Економско-трговинске школе у Пожаревцу, а претежна делатност којом ће се ученичка задруга у почетку бавити –кетеринг, односно пружање услуге припремања и послуживања хране на основу уговорених аранжмана са потрошачима, на означеној локацији и за одређене прилике.


Кроз претежну делатност ангажовали би се ученици најпре угоститељске струке, а затим и ученици економске, финансијске и комерцијалне струке кроз организацију и маркетинг услуге, док би ученици туристичке струке учешће у раду задруге могли да узму кроз припрему, уговарање и дистрибуцију самих аранжмана са потрошачима и промоцију услуга .


            Такође, једна од делатности у наредном периоду биће и продаја књига и осталог канцеларијског материјала, где би се кроз рад ученичке задруге ангажовали ученици трговинске струке, занимања трговински техничар и трговац.


            У складу са оснивачким актом Ученичка задруга има за циљ подстицања, развијања позитивног односа ученика према раду и професионалној оријентацији, повезивања наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развој позитивног односа према тимском раду и предузетништву.


Позивамо ученике, њихове родитеље и запослене да у што већем броју приступе ученичкој задрузи "ХОРИЗОНТ" Економско-трговинске школе у Пожаревцу и стекну статус задругара.


            Потребно је да поднесете захтев за приступ задрузи у писменој форми, а како се задруге финансирају из чланарина, годишња чланарина коју би платили сви задругари износила би  симболичних 100 динара.


             У нади да ће ученичка задруга наше школе бити конкуретна на тржишту и да ће постићи наша очекивања,


             Унапред се радујемо и очекујемо Вас ,


 Пожаревац ,                                                                                      У име колектива  


1.11.2019.године                                                                                                      


             Сибинка Живановић,    директор