Школски часопис
 
09.10.2019.
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА

Овај програм јесте програм од јавног интереса који има за циљ оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћења сопственог рада. Након одржаних обука за наставнике опште-образовних предмета, дошла је ред и обука за наставнике економске и правне групе предмета. Обука је одржана у просторијама наше школе 7. и 8. септембра и обухватала је следеће теме:
  • Програми наставе и учења у основном и средњем образовању – опште карактеристике;

  • Планирање наставе и учења обавезних предмета и изборних програма;

  • Остваривање наставе и учења;

  • Међупредметне компетенције;

  • Пројекат и пројектна настава;

  • Планирање пројектне наставе;

  • Предузетништво;

  • Праћење и вредновање наставе и учења.Обука траје три дана тако да након ових 16 сати непосредног рада наставници имају још 8 сати online рада. Захваљујемо се водитељима обуке Анити Младеновић, наставнику правне групе предмета и нарочито просветном саветнику Драшку Грујићу на јасним, прецизним и корисним информацијама које смо добили за ова два дана обуке