Школски часопис
 
09.11.2018.
НАГРАДА ЗА ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Профил наше добитнице награде:  Од почетка свог професионалног рада посебно интересовање показује за питања везана за:
    • превенцију школског неуспеха (индивидуални и саветодавни рад са ученицима; радионичарски рад са ученицима пре свега првог разреда, са циљем  упознавања са значајем мотивације за учење и методама успешног учења)

    • каријерно вођење и саветовање ученика, са акцентом на укључивање ученика из осетљивих друштвених група. Од 2010. године континуирано ради на реализацији обуке из каријерног вођења и саветовања ученика (има звање тренера за каријерно вођење и саветовање ученика).

    • инклузивно образовање и пружање подршке ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању.Својим радом, залагањем и спремношћу да иницира и подржи бројне активности које имају за циљ унапређивање образовно-васпитне праксе, допринеле су да ове године буде предложена као члан колектива Економско-трговинске школе у Пожаревцу за награду поводом Дана просветних радника.


Сања Новаковић је континуираним радом остварила следеће значајне резултате на националном нивоу, који су препознати и вредновани од стране Министрарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије, Београдске отворене школе, Фондације Темпус Euroguidance центра у Србији, а то су следећи резултати:


 - јуна 2016. године - као представник тима за каријерно вођење и саветовање са колегиницом представљала је активности тима на Сајму тимова за каријерно вођење и саветовање. Сајам је организовала Београдска отворена школа, уз подршку Привредне коморе Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта. Освојено ПРВО место у конкуренцији 23 школе говори о постигнутом успеху.


 - октобра 2017. године -  на другом Националном Euroguidance такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења, активност под називом "Обука из каријерног вођења и саветовања за ученике завршних разреда Економско - трговинске школе из Пожаревца", коју  реализује  Сања Новаковић  са колегиницом, освојила је ТРЕЋУ НАГРАДУ.


- маја 2018. године -  на основу објављеног јавног позива  Мреже подршке инклузивном образовању и УНИЦЕФА, стигло је 45 пријава. На основу прописаних критеријума, трочлана комисија једногласно је одлучила да ПРВУ НАГРАДУ за примере добре праксе инклузивног образовања добију: Сања Новаковић, педагог и Данијела Крсмановић, наставница биологије


Пожаревац Економско-трговинска школа


Прича о једном посебном дечаку


 - маја 2018. године -  у просторијама Привредне коморе Србије одржан је четврти по реду Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање. У конкуренцији 19 школских тимова из целе Србије, можемо се похвалити да су активности тима за КВиС Економско-трговинске школе из Пожаревца препознате као високо квалитетне и освојили смо ТРЕЋУ награду. Тим су представљале Сања Новаковић, колегинице чланови тима и ученица члан тима.


 - октобра 2018. године - на трећем Националном Euroguidance такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања, признање за пример добре праксе одржавања континуитета активности и остваривања међусекторске сарадње додељена је Економско-трговинској школи из Пожаревца за активност под називом „СОС радионице самосталних одлука супермладих”, које су реализовале: Сања Новаковић (обука из каријерног вођења и саветовања ученика завршног разреда), колегиница из школе (обука из предузетништва) и омладински радник, представник Urban stream -a (едукативне радионице усмерене на развој социјалних вештина).


Додатни подаци:  Члан је бројних стручних удружења: Актива стручних сарадника Заједнице економских школа, Секције стручних сараника Браничевског и Подунавског округа, активни сарадник Мреже подршке инклузовном образовању.


ЧЕСТИТКЕ  НА   ПОСТИГНУТОМ   УСПЕХУ   И   ОСВОЈЕНИМ   НАГРАДАМА!