Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ekonompo/public_html/ekonomskapo.edu.rs/include/imp/config.php on line 8
Економско трговинска школа
 
Школски часопис
 
Стручни тимови
Педагошки колегијум
Преглед
Тим за израду Годишњег плана рада школе
Преглед
Тим за развој школског програма
Преглед
Стручни актив за развојно планирање
Преглед
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Преглед
Тим за самовредновање рада школе
Преглед
Тим за квалитет (у оквиру тима за самовредновање рада школе)
Преглед
Тим за инклузивно образовање
Преглед
Тим за социјалну подршку и реализацију ученичких иницијатива
Преглед
Тим за каријерно вођење
Преглед
Тим за спортске активности
Преглед
Aктивности школе
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу