Школски часопис
 
Тим за самовредновање рада школе
Владан Јовановић
Наставник социологије
Живановић Сибинка
Директор школе
012 / 221–560
Крсмановић Данијела
Наставник биологије и екологије
Новаковић Сања
Педагог школе
Прокић Зоран
Српски језик и књижевност
С. - Павловић Сузана
Информатика
Стефановић Милена
Историја
Урошевић Виолета
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу