Школски часопис
 
Стручни актив за развојно планирање
Вукашиновић Марко
Физичко васпитање
Вучковић Гордана
Помоћник директора
Живановић Сибинка
Директор школе
012 / 221–560
Миланов Валентина
Информатика
Ђурђевић Тијана
Енглески језик
Вучетић Ивана
Физика
Мишић Дејан
Представник локалне заједнице
Сви стручни активи:
Наша Facebook страница
Поделите нашу страницу