Школски часопис
 
Трговац
Школовање траје III године.

ТРГОВАЦ – ПРОДАВАЦ ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Трговац може радити као продавац. Обавља следеће врсте послова:  • Продаје различите врсте робе.

  • Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба.

  • Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе.

  • Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар.


За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност, знање страног језика и знање рада на рачунару.


Важне особине су: одговорност, тачност, систематичност и савесност, пријатан приступ купцу, ненаметљивост, спретност, пажљивост, добар вид и слух и љубазност.Школовање траје III године.
Обавезни предмети:
Изборни предмети:
Оглед - предмети: