Школски часопис
 
Туристички техничар
Школовање траје 4 године.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара, у туристичким агенцијама, хотелима и сл. Често је у контакту са људима.


Радни задаци су:  • даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд.);

  • обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга;

  • припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике;

  • посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга;

  • као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију.


Важне особине су: сналажљивост, комуникативност, спремност на сарадњу, добар вид и слух, емоционална стабилност, одлучност, одговорност, самосталност у раду, љубазност, предузимљивост, изражене организационе способности, стрпљивост, услужност.


ВЕШТИНЕ које стиче: знање рада на рачунару, способност презентације, знање страних језика, шире знање историјских чињеница, познавање географије и вештину преговарања.Школовање траје 4 године.
Обавезни предмети:
Изборни предмети:
Оглед - предмети: